Hvorfor skaber en nuklear eksplosion en svampelignende sky?

Hvad er årsagen til, at en champignonsky optræder i en nuklear eksplosion? Kort sagt, dette fænomen opstår på grund af den såkaldte Rayleigh-Taylor ustabilitet eller konvektion - en type varmeoverførsel, hvor indre energi overføres af strømme af stof. For ikke at gå ind på alle finesser, lad os prøve at give en enkel forklaring.

Det hele starter på tidspunktet for eksplosionen, hvor en sky dannes. Det er en kugle af glødende gasser, der hurtigt ekspanderer i alle retninger. Desuden har kernen i disse gasser en højere temperatur og lavere tæthed i forhold til den omgivende luft, hvilket fører til ekspansion. Som et resultat dannes en sky, der ligner en svampehætte.

Når ildkuglen stiger, varmes luften op bagved. Dette skaber en skorstenseffekt, der danner "svampestammen" i form af en støvsøjle og røg, der suges ind af den glødende sky. Kort sagt, konvektion i aktion.

Således er "champignonhætten" og dens "ben" en konsekvens af temperaturforskellen inden i og uden for "hætten". Den rødglødende kerne vokser hurtigere og efterlader de køligere ydre kanter, som derefter trækkes ind i kernen for at danne denne bizarre svampeform.