En ny måde at skabe ultralette aerogeler fra nanotråde er fundet i USA

Den nye sølv nanotråd aerogel er så let, at den kan ligge på en blomsterknop uden at beskadige den

Forskere ved Livermore National Laboratory (USA) har udviklet en ny ultralet aerogel lavet af sølv nanotråde, som sandsynligvis finder applikationer inden for energi og elektronik.

For nylig har skummetaller (porøse metaller) dannet en ny klasse af materialer med unikke egenskaber - meget lav vægt, stort overfladeareal, høj elektrisk og lav varmeledningsevne.

Konventionelle produktionsmetoder til skummetal er imidlertid meget dyre, da de kræver høj temperatur, tryk og et iltfrit miljø. Forskere har fundet en vej ud af denne situation ved at lave blokke af sølv nanotråde. Den aerogel, der fås fra den, kan ændre dens densitet, når den udsættes for sin porestruktur, hvilket øger dens elektriske ledningsevne og mekaniske egenskaber.

Sølv nanotrådsblokke produceres ved at syntetisere en polyol og rense den ved hjælp af selektiv udfældning. For at opnå den ønskede form placeres blokken i en vandig suspension efterfulgt af termisk sintring for at svejse nanotrådssamlingerne.