Hvorfor vender spejle billedet vandret og ikke lodret

Spejlingsprocessen er slet ikke så let, som det kan synes. Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor vi ser ordet reflekteret i spejlet omvendt i vandret og ikke lodret plan? For eksempel læses et tegn med ordet "Hej" i spejlet som "TvirP", mens alle bogstaverne kun reflekteres vandret. Hvad er der galt her?

Og hvorfor, hvis du løfter din højre hånd op, så vil dets "venstre" spejlbillede også skynde sig op og ikke ned. Hvordan skelner spejlet X-retning fra Y-retning?

Faktisk har billedets rotation i spejlet intet at gøre med selve spejlet. Det handler kun om os, når vi vender tingene vandret.

Hvis tegnet med indskriften "Hej" drejes lodret og bringes tilbage til spejlet, vil vi se det omvendte ord "Hej", men allerede vendt i den rigtige retning. Virkeligheden er, at spejlet ikke vender genstande vandret eller lodret. Faktisk vender den dem langs Z-aksen i henhold til denne graf for 3D-rum.

Hele problemet er, at det er vanskeligt for os at visualisere Z-retningen, da vi er vant til at se objekter i forhold til vandrette og lodrette akser. Derudover bemærker vi ikke selv, der har horisontalt symmetriske kroppe, fangsten, når vi ser i spejlet.

I den præsenterede video viser pigefysikeren, hvordan spejlbilledet “fungerer” ved hjælp af en handske på hendes venstre hånd, som hun fjerner og vender det udad. Dette er et rigtigt spejlbillede.