Fundet en katalysator, der omdanner kuldioxid og vand til ren alkohol

Forskere ved det amerikanske energiministeriums Argonne National Laboratory sammen med kolleger ved Northern Illinois University har opdaget en nyttig ny katalysator. Det omdanner bogstaveligt vand til alkohol - mere præcist til ethanol. Alt hvad du behøver er elektricitet og kuldioxid - kuldioxid, der forurener atmosfæren.

Stoffet tilhører kategorien elektrokatalysatorer, det består af atomdispergeret kobber i kulstofpulver og aktiveres i et elektrisk felt. Hvis vand og kuldioxid ledes gennem katalysatoren på samme tid, vil deres molekyler blive ødelagt. De frigjorte atomer af hydrogen, kulstof og ilt med en selektiv sandsynlighed på 90% opsamles i et ethanolmolekyle. Ifølge forskere er en sådan effektivitet aldrig opnået før.

Ethanol, der opnås ved reaktionen, kan bruges som et brændstof eller et additiv til det. Eller brug det som et almindeligt råmateriale i industrien og den kemiske industri. Hvis vi tager emissioner ud i atmosfæren direkte fanget af industrielle filtre som kuldioxid og får energi til at starte processen fra vedvarende kilder, er den eneste flaskehals i reaktionen vand. Men det kan f.eks. Opnås ved behandling af spildevand, og så vil en konventionel virksomhed være i stand til samtidig at forsørge sig med ethanol og ikke frigive noget i miljøet.